ایده ران همیشه در حال رشد است. اگر شما یک فرد خلاق، با پشتکار و با اخلاق هستید، کار تیمی را دوست دارید و می خواهید تجربه همکاری با کسب و کارها در فضای مجازی را داشته باشید، ایده ران برای شما ایده آل است.


اگر شما در اوایل کار حرفه ای خود هستید، در صورت علاقه مندی می توانید در "برنامه کارآموزی" ما شرکت کنید.
در این برنامه :

  • کار تیمی را تجربه خواهید کرد
  • با همکاران خود در جلسات همفکری شرکت می کنید
  • با یادگیری و تمرین مهارت های جدید و کاربردی به توسعه مهارت های فردی و اجتماعی خود خواهید پرداخت
  • احتمالا به زودی با انگیزه در کنار ساعات کاری، روی ایده های خود شروع به کار خواهید کرد

How

و اگر کارآموزی خود را با موفقیت به پایان برسانید، شما به خانواده ایده ران خواهید پیوست و کار حرفه ای خود را در کنار ما شروع خواهید کرد. این برنامه در واقع به گونه ای دوره ای آزمایشی- آموزشی کاری برای داوطلبان با تجربه کمتر است.

امیدواریم که به زودی با شما همکار شویم.

پیوستن به تیم ایده ران

اگر خلاقیت و کار تیمی از مشخصه های شماست، جای درستی آمده اید: